Inleiding

 

Het hoofddoel van het Bizon Cycling Team is en blijft op een collectieve manier aan sport te doen, op een gezonde en veilige manier, bovenal in een kameraadschappelijke sfeer, rekening houdend met eventuele beperkte individuele fysieke mogelijkheden.

 

Respect voor eenieder van ons en voor onze sponsors dragen wij hoog in ons clubvaandel.

 

Dit reglement zal aan ieder lid overhandigd worden bij de inschrijving en ieder lid wordt geacht dit te kennen en op te volgen.

 

Wijzigingen aan het reglement kunnen alleen gebeuren mits goedkeuring van het voltallig bestuur.

 

Iedere wijziging van het reglement zal aan alle leden kenbaar gemaakt worden.

 

Het bestuur is bevoegd sancties te treffen tegenover leden die het reglement niet naleven.

 

Lidgeld en puntensysteem

 

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 30 €.

 

Het lid worden van de club is onderhevig aan volgende voorwaarden:

 

- ieder lid dient voorafgaand aan de inschrijving reeds verzekerd te zijn via lidmaatschap bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) of Wielerbond Vlaanderen (WBV);

 

- identiteitsfiche is volledig ingevuld;

 

- zich akkoord verklaren met de naleving van onderhavig reglement;

 

- het lidgeld dient tijdig betaald te zijn (vóór 1 maart van elk jaar).

 

Vermits het meerijden in de nieuwste clubuitrusting verplicht is (zie verder), is er dus voor elk lid impliciet ook de voorwaarde om het minimumpakket van de clubuitrusting (korte broek en trui met korte mouwen) aan te schaffen voor de prijs van 115 € (of 105 € bij groepering van meer dan 6 uitrustingen per nabestelling). Er is voorzien om elke 3 jaar de clubuitrusting te vernieuwen.

 

De aanschaf van de clubuitrusting kan terugverdiend worden via een puntensysteem:

 

- per gereden clubrit verdient men 1 punt

 

- deelname aan een clubrit wordt op het einde van de rit geregistreerd door het deelnameformulier in het clubhuis te ondertekenen

 

- elk punt geeft recht op een bedrag van 3 € als terugbetaling van de clubuitrusting of bijbestelling van extra clubuitrusting

 

- de puntentelling loopt van 1 maart tot 30 september

 

- de terugbetaling gebeurt op het einde van elk seizoen en is onderhevig aan de volgende voorwaarden: minimum aantal punten = 5 en maximum aantal punten = 25

 

Elke persoon (nieuw) die met de club wil meerijden zal na 3 deelnames verplicht zijn lid te worden van de club. Die drie ritten rijden ze op eigen verantwoordelijkheid.

 

Verloop van een clubrit

 

De normale clubritten worden in principe op zaterdagvoormiddag en woensdagavond gehouden.

 

Daarnaast kunnen er ook op zon- of feestdagen speciale clubritten, zoals bijvoorbeeld participatie aan een Bianchi of Peter van Petegem Classic, gehouden worden.

 

De rittenkalender zal op de website van de club vermeld worden en eveneens in het clublokaal uitgehangen worden.

 

De rittenkalender kan soepel geïnterpreteerd worden, bvb wegens weersomstandigheden enz.

 

De vertrektijden zullen strikt nagekomen worden zoals vermeld op de rittenkalender. Er zal maximum 5 minuten gewacht worden en alleen als iemand verwittigt dat hij iets later zal zijn.

 

De ritverantwoordelijke zorgt voor een op voorhand uitgestippeld parcours. Hij bepaalt langs waar er gereden wordt en verwittigt tijdig waar er moet afgeslagen worden. Hij duidt dit aan d.m.v. zijn arm uit te steken + te roepen. Dit wordt doorgeroepen in de groep zodat de laatsten ook verwittigd zijn.

 

Eveneens zal hij verwijzen naar gevaarlijke situaties (rond punt, verkeersdrempels, vluchtheuvels, paaltjes, tegenliggend verkeer, geparkeerde voertuigen enz..)

 

Het is verplicht in de nieuwste clubkledij te rijden tijdens alle clubuitstappen. Hier is geen discussie over mogelijk!

 

Wanneer we in clubverband(volgens kalender) rijden is het verplicht van een helm te dragen.

 

We vertrekken in groep en komen in groep aan. De rit eindigt in het clublokaal ”bij den Bizon”.

 

Bij een normale clubrit wordt er niet gekoerst. Gemiddelde snelheid ligt tussen 27 en 30km/uur, afhankelijk van het parcours en de weersomstandigheden. Iedereen die meerijdt wordt geacht dit tempo aan te kunnen.

 

Indien het voor iemand te snel gaat moet hij zelf het initiatief nemen en vragen om de snelheid aan te passen. Bij lekke band wordt gezamenlijk gewacht aan de kant van de weg en maakt men de weg of het fietspad vrij.

 

Verkeershouding

 

De verkeersregels, gekend geacht door elkeen die zich in het verkeer begeeft, zijn uiteraard integraal van toepassing. Elke overtreding van het wegverkeer en/of een P.V. opgemaakt door de gerechtelijke instanties wordt door de overtreder zelf betaald.

 

Vanaf 15 fietsers mag de groep op de rijbaan in plaats van op het fietspad rijden (en dit met of zonder volgwagens).

 

Indien een volgwagen meerijdt zal iedereen voor de wagen rijden.

 

Er wordt met maximum twee fietsers naast elkaar gereden en dit voor onze eigen veiligheid.

 

Op smalle bochtige wegen met slecht zicht kan het zijn dat men op één rij achter elkaar moet

 

fietsen volgens de instructies van de kopman.

 

In geval we dienen te stoppen aan verkeerslichten of aan belangrijke kruispunten wordt gevraagd achter eventueel vooropstaande wagens halt te houden en dus niet onnodig vóór deze stilstaande voertuigen te "kruipen". Dit kan alleen maar nefaste gevolgen geven - en niet in het minst voor de eventuele volgwagen - bij het opnieuw vertrekken van onze groep.

 

Degene van de groep die het eerst aan een kruispunt of aan een ander gevaarlijk punt komt, dient in geval moet worden overgestoken, zich te vergewissen dat de volledige achteropkomende groep dit kan doen op een veilige manier. Zo niet reageert "de kopman" alert en geeft aan de rest van de groep welke vlak achter hem komt een teken en roept.

 

 

Versie 1.0 dd 21.01.2015